Τρίτη, 11 Μαΐου 2010 - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
SEMINARS MAY- JUNE.pdf

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting