Τρίτη, 20 Απριλίου 2010 - 3o BUSINESS BREAKFAST του 2010

Η «ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
(GECON ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ)

έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στο

3ο BUSINESS BREAKFAST του 2010, με τίτλο:
5 ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

3ο BUSINESS BREAKFAST του 2010.pdf

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting