Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010 - 1ο BUSINESS BREAKFAST του 2010

Η «ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (GECON ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ) έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στο 1ο BUSINESS BREAKFAST του 2010, με τίτλο "Η οργάνωση Πωλήσεων σε περιόδους κρίσης. Παρουσίαση του μοντέλου «SalesCris» της GECON. "

Κατεβάστε την Πρόσκληση  ( , 163 KB)

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting