Γεώργιος Γεωργάκας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεώργιου Γεωργάκα
Partner – Administrator


Σπουδές

 • Απόφοιτος Ενιαίου Λυκείου «Ο Απόστολος Παύλος» με γενικό βαθμό 19
 • Aπόφοιτος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης και Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γενικό βαθμό 6,8
 • Master in Business Administration, Kingston University, London
 • Microsoft Certified Professional – Windows XP Administration Expert

Επαγγελματική εμπειρία

 • Αύγουστος 2000 – Ιανουάριος 2001: «Sandwichland – UNET A.E.» Υπάλληλος καταστήματος (Χαριλάου, Carrefour, Τσιμισκή) με ευθύνες και αρμοδιότητες στη διαχείριση προμηθειών και στην καθημερινή εξυπηρέ-τηση πελατών
 • Ιανουάριος 2000 μέχρι σήμερα : «GEORGAKAS CONSULTING GROUP, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», Υπεύθυνος ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού πληροφοριακού συστήματος της εταιρίας. Οργάνωση του διαδικτυακού τόπου και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Τεχνική υποστήριξη υπολο-γιστών και δικτύου
 • Φεβρουάριος 2001 – Σεπτέμβριος 2005 : «ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΚΑΒΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», Υπεύθυνος λειτουργίας καταστήματος. Διεκπεραίωση δικτύου διανομών, διαχείριση προμηθειών
 • Σεπτέμβριος 2005 μέχρι σήμερα: Διατήρηση ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο την υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη Η/Υ και δικτύων. Υποστήριξη μεγάλου αριθμού πελατών σε πάσης φύσεως τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα. Σχεδιασμός και υλοποίηση οικιακών και εταιρικών δικτύων Η/Υ, ασύρματων και ενσύρματων, σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων Η/Υ οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως.

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά (Lower, Proficiency)
 • Γαλλικά (Certificat, Sorbonne I)
 • Ιταλικά σε ικανοποιητικό βαθμό

Συμμετοχή σε σεμινάρια

 • Συμμετοχή στην οργάνωση παρουσίασης και προβολής της εταιρίας GEORGAKAS CONSULTING GROUP στα πολυσυνέδρια MONEY SHOW, (Θεσ/νίκη 1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005 καθώς και στις πόλεις Έδεσσα, Κατερίνη, Κιλκίς, Καστοριά, Κοζάνη). Παρακολούθηση ευρύτατου αριθμού θεματικών σεμιναρίων.
 • Συμμετοχή στο Ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων των managers της CRESTCOM International
 • Παρακολούθηση σεμιναρίου Δημοσίων Σχέσεων που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (τμήμα φοιτητών) της ΕΕΔΕ
 • Παρακολούθηση Σεμιναρίων online Μάρκετινγκ και Πωλήσεων που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (τμήμα φοιτητών) της ΕΕΔΕ
 • Σεμινάριο Ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό, Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ειδικές γνώσεις/ ικανότητες/ δεξιότητες

 • Επαγγελματικού επιπέδου γνώσεις πληροφορικής: Άριστη γνώση hardware κατασκευής και επισκευής συστημάτων Η/Υ, ειδικευμένος σε μεθόδους ψύξης και εξάλειψης θορύβου συστημάτων Η/Υ. Άριστη γνώση δικτυακού hardware και λειτουργίας δικτύων. Άριστη γνώση λειτουργικών συστημά-των Windows 98,2000,XP,Server 2000, Server 2003. Πλήρης γνώση τεχνικής υποστήριξης λειτουργικών συστημάτων και βασικών εφαρμογών. Γνώσεις σχεδιασμού επιχειρησιακών πληροφοριακών λύσεων, σχεδιασμός επιχειρησιακών δικτύων.
 • Γνώσεις μουσικής: 12ετής φοίτηση στο Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (πιάνο), θεωρητικές μουσικές γνώσεις
 • Άδεια οδήγησης – μεγάλη εμπειρία από τον χώρο του αυτοκινήτου, πλήρης γνώση της αγοράς. Βασικές τεχνικές γνώσεις.
 • Ικανότητα επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, και εξυπηρέτησης πελατών. Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting