Εργαστήρια Workshops

Business Breakfasts

  • Τρόποι βελτίωσης του καθημερινού σας management
  • Αποτελεσματικό customer service για κερδοφόρο επιβίωση
  • Στρατηγική Διαπραγματεύσεων
  • Πως διαπλάθουμε στελέχη
  • Στρατηγικός σχεδιασμός: κλειδί επιτυχούς ανάπτυξης
  • Αποτελεσματική υποκίνηση στελεχών
  • κ.α.

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting