Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

Customized Προγράμματα σε:

  • Marketing
  • Πωλήσεις
  • Στρατηγική
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
  • Επικοινωνία
  • κ. α.

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting