Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
  • ISO 9001/2000
  • ISO 22000
  • HACCP

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting