Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη

 • Προσδιορισμός χρηματοδοτικών αναγκών
 • Επιλογή μορφών χρηματοδότησης
 • Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός
 • Ανάλυση κόστους λειτουργίας
 • Ανάλυση κόστους κεφαλαίου
 • Αξιολόγηση λειτουργικής οργάνωσης λογιστηρίου
 • Οργάνωση διαδικασίας προϋπολογισμού
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
 • Ισολογισμοί και οικονομικές καταστάσεις
 • Risk Management
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting