Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες

  • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων για υπαγωγή σε αναπτυξιακά και επιδοτούμενα προγράμματα και νόμους
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών βιωσιμότητας
  • Διαγνωστικές μελέτες

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting