Στρατηγική Επιχειρήσεων

  • Επιχειρησιακό Σχέδιο
  • Στρατηγικό Σχέδιο
  • Σχεδιασμός Ανταγωνιστικών Στρατηγικών
  • Στρατηγική εισόδου στην Αγορά
  • Τάσεις - Ευκαιρίες Επιχειρηματικών Κλάδων

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting