Στρατηγική Marketing, Πωλήσεων & Επικοινωνίας

Επικοινωνία

 • Διαφημιστικές καμπάνιες
 • Ανακοινώσεις-δελτία τύπου
 • Corporate Newsletters
 • Οργάνωση επικοινωνιακής πολιτικής με τους πελάτες
 • Καθορισμός στόχων και Κατάρτιση σχεδίου επικοινωνίας
 • Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων

Πωλήσεις

 • Προβλέψεις και προϋπολογισμοί πωλήσεων
 • Στρατηγικές προώθησης πωλήσεων
 • Υποκίνηση και συντονισμός ομάδας πωλητών
 • Ανάλυση υπάρχοντος μοντέλου πωλήσεων
 • Οργάνωση περιοχών πωλήσεων
 • Διοίκηση πωλήσεων
 • Coaching
 • Σχέδια Bonus
 • Εκπαίδευση (λιανική, τεχνικές πωλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών)
 • Ανάλυση και αξιολόγηση του υπάρχοντος δυναμικού πωλήσεων
 • Στόχοι πωλήσεων

Marketing

 • Προβλέψεις και προϋπολογισμοί Marketing
 • Διοίκηση Marketing
 • Έλεγχος στοιχείων Marketing
 • Τμηματοποίηση και στοχοθέτηση αγοράς
 • Στρατηγικές τοποθέτησης (Positioning)
 • Στρατηγικές τιμολόγησης
 • Ανάλυση ανταγωνιστών
 • Έρευνα αγοράς
 • Στρατηγικές διατήρησης πελατών
 • Κανάλια διανομής
 • Διοίκηση προϊόντος
 • Ανάπτυξη και λανσάρισμα νέων προϊόντων
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Ανάλυση αξίας εμπορικού σήματος
 • Ανάπτυξη δικτύων και σημάτων
 • Franchising

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting