Εκπαίδευση

1. ΕΛΚΕΠΑ
2. ΕΕΔΕ
3. ΒΗΤΑ-ΠΙ Α.Ε.
4. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.
5. Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε.
6. KPI-KPI A.E. ΠAΓΩTA-ΓAΛAKTOKOMIKA
7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
8. XHMIKEΣ BIOMHXANIEΣ BOPEIOY EΛΛAΔOΣ A.E.
9. BIAMAΞ A.E.
10. AΦOI ΣAPAΦIΔH A.E. - KATAΣTHMATA HΛEKTPIKΩN ΣYΣKEYΩN
11. CHR HANSEN - XANΣEN EΛΛAΣ ABEE
12. ΚΕΚ ΕΛΤΑ
13. ΝΙΚΗ Α.Ε.
14. KΛIMAΛEBHTEXNIKH A.E. KΛIMATIΣMOΣ- ΘEPMANΣH –ΨYΞH
15. MLS ΠΛHPOΦOPIKH - LASERLOCK A.E.
16. ΚΕΚ ΣΒΒΕ-ΣΕΒΕ-ΔΕΘ
17. MONSANTO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
18. MINOS A.B.E.E.
19. KARCHER A.E.E.
20. ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.
21. ALMEX A.E.
22. PHARMACON B. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
23. Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
24. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
25. ALEXANDRA HOTEL (ΘΑΣΟΣ)
26. ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε.
27. ALLERTEC HOME CARE Α.Ε.
28. ISOMAT ABEE
29. Α&Π ΚΑΡΝΑΒΑΣ Ο.Ε.
30. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ A.E.
31. ΠΟΛΑΤ Α.Ε.
32. ΣΕΠΒΕ


Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting