Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

1. MLS ΠΛHPOΦOPIKH - LASERLOCK A.E.
2. NIKOΣ KAMATAKHΣ ATEE
3. PROLINE EΠE
4. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε.
5. Γ. ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΗΣ Α.Ε.
6. SANYO COM A.E. KΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
7. UNIVEL ΕΠΕ


Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting