Μελέτες

1. ORGANOTECNICA GROUP EΠE - ΣYMBOYΛOI EΠIXEIPHΣEΩN
2. KRESER A.E. KPEATA-AΛΛANTIKA ΣEPPΩN
3. 4E: ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
4. ΕΜΙ Α.Ε.
5. Agricultural Centre A.E. KATEΨYΓMENA ΛAXANIKA
6. KOINOTIKO ΠPOΓPAMMA ENIΣXYΣHΣ MME
7. ΣYNΔEΣMOΣ EΠIXEIPHΣEΩN ΠΛEKTIKHΣ & ENΔYΣHΣ BOPEIOY EΛΛAΔOΣ
8. BIENE A.E. EYPΩΠAΪKH BIOMHXANIA ENΔYΣHΣ
9. ΠEXΛIΔH A.E.
10. MIXAΛHΣ ΓAΛONHΣ & ΣIA E.E.
11. Α. XATZOΠOYΛOΣ A.E.
12. ENΩΣH Δ.E.K.A. ΣYN.ΠE (Mετονομασία σε ZEYΞH A.E.)
13. MINOS A.B.E.E.
14. ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.
15. ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16. OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε.


Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting