Στρατηγική Επιχειρήσεων

1. 4E: ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
2. HELLENIC CATERING A.E.
3. EXPERT EΛΛAΣ A.B.E.E.
4. MARITIME COMPANY OF MACEDONIA AND NORTHERN
5. GREECE MCM LINES A.E.
6. Α. XATZOΠOYΛOΣ A.E.
7. MINOS A.B.E.E.
8. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε.
9. ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.
10. COVER TEX O.E.
11. ΥΙΟΙ Π. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ ΑΒΕΕ – ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΡΜΑ


Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting