Στρατηγική Μάρκετινγκ

1. FRAM HELLAS S.A. TOYPIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ
2. ORGANOTECNICA GROUP EΠE - ΣYMBOYΛOI EΠIXEIPHΣEΩN
3. BEST ΔIAΦHMIΣTIKH EΠE
4. TPYΛET ABEE ΠPOΪONTA OIKIAKHΣ KATANAΛΩΣHΣ
5. BIOMHXANIA ΓAΛAKTOΣ AΓNO
6. GENERAL SYSTEMS A.E. MHXANOΓPAΦIKEΣ YΠHPEΣIEΣ
7. KRESER A.E. KPEATA-AΛΛANTIKA ΣEPPΩN
8. 4E: ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
9. MEBΓAΛ A.E. - MAKEΔONIKH BIOMHXANIA ΓAΛAKTOΣ
10. MINERVA A.E. BIOMHXANIA ΠΛEKTIKHΣ
11. ΔIONYΣIAΔHΣ & ΣIA A.E. - GOODY'S Α.Ε.
12. MΠAPMΠA ΣTAΘHΣ ΓENIKH TPOΦIMΩN A.E.
13. SEDIA ABEE KAΘIΣMATA & ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
14. ΦOYPNOΣ ΣTO ΛIMANI
15. PARAMOUNT ΔIAΦHMIΣTIKH A.E.
16. Γ. AΠOΣTOΛOY A.E. - ΨAPIKA “APXIΠEΛAΓOΣ”
17. MHXANOΛOΓIΣTIKH-LOGISMOS A.E.
18. K-MAX A.E. DISCOUNT STORES.
19. BPEΦIKA EIΔH A.E. - KATAΣTHMATA BAMBOLINA
20. XAPTOBIOMHXANIA MAKEΔONIAΣ - Δ. KAPAΓIANNHΣ
21. EBYK-Γ. ΠEYTITΣEΛHΣ A.E. ΣYΣKEYEΣ ΘEPMANΣHΣ
22. HELLENIC CATERING A.E.
23. ΓIANNHΣ ΔIONYΣIAΔHΣ & ΣYNEPΓATEΣ A.E. (UNET A.E.) (SANDWITCHLAND)
24. ESCAPE O.E.- YΠHPEΣIEΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ
25. ΦOYPNOΣ ΣTO ΛIMANI A.E.
26. MAKEΔONIKO ΠPAKTOPEIO EIΔHΣEΩN
27. K. & Γ. KAΠPANHΣ OE. - Nέα εταιρία "Γ. KAMΠPANHΣ A.E."
28. ΔΩPIKH ΠOTOΠOIΪA - Σ. KEXPH & ΣIA O.E.
29. FUN PLANET (Aφοί Γ. & Λ. Πολυχρονιάδης)
30. MORRIS A.E.
31. BIENE A.E. EYPΩΠAΪKH BIOMHXANIA ENΔYΣHΣ
32. ΠEXΛIΔH A.E.
33. EXPERT EΛΛAΣ A.B.E.E.
34. MIXAΛHΣ ΓAΛONHΣ & ΣIA E.E.
35. ΩΔEIO TOYMΠAΣ K. MATΣIΓKOY
36. DAY A.E.
37. ENΩΣH Δ.E.K.A. ΣYN.ΠE (Mετονομασία σε ZEYΞH A.E.)
38. MINOS A.B.E.E.
39. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε.
40. EIKONA HXOΣ Α.Ε.
41. Γ. ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΗΣ Α.Ε.
42. ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.
43. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
44. COVER TEX O.E.
45. AGRIS A.E.
46. ΓΕΤΗΛ Α.Ε.
47. AGRIPLANT Α.Ε.
48. ISOMAT ABEE
49. ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
50. ΥΙΟΙ Π. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ ΑΒΕΕ – ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΡΜΑ


Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting