Επιχειρηματικότητας

INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIPΣήμερα οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτων μεγέθους έχουν μεγάλη ανάγκη για καινοτομία, ευελιξία και γρήγορες στρατηγικές αποφάσεις, ένας επιστημονικός κλάδος εμφανίζεται πιο επίκαιρος από ποτέ. Και ο κλάδος αυτός δεν είναι άλλος από την επιχειρηματικότητα.

Ο κλάδος της επιχειρηματικότητας μελετά τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αντίληψη των ευκαιριών και τη δημιουργία οργανώσεων που να εκμεταλλεύονται αυτές τις ευκαιρίες. Βεβαίως, η δημιουργία μιας επιχείρησης είναι ένα πολύπλοκο μείγμα οικονομικών, κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων. Για το λόγο αυτό υπάρχουν πολλά προγράμματα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα στα κράτη-μέλη.

Ποια είναι όμως η κατάσταση της ελληνικής επιχειρηματικότητας; Δυστυχώς η εικόνα της σύγχρονης ελληνικής επιχειρηματικότητας δεν είναι αυτή που επιθυμούμε και μας αξίζει. Η θέση μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της επιχειρηματικότητας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να έχει κατακτήσει η Ελλάδα μετά από δυο και πλέον δεκαετίες ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευτυχώς όμως δεν είναι και αυτή που υπήρχε μέχρι πριν από δέκα χρόνια. Το επενδυτικό κλίμα σήμερα στην Ελλάδα είναι γενικά θετικό, ωστόσο δεν λείπουν τα προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας, όπως η γραφειοκρατία, ο φόβος των νέων για την αποτυχία και βέβαια η ελλιπέστατη εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα.

Μπορεί όμως η επιχειρηματικότητα να διδαχθεί; Πλήθος αναλυτών, στους οποίους περιλαμβάνονται τα μέλη ΔΕΠ των Σχολών και Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, αποδέχονται χωρίς δεύτερη σκέψη ότι τα εργαλεία και οι έννοιες της επιχειρηματικής δράσης μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης και να εφαρμοσθούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η επιχειρηματικότητα λοιπόν ως λειτουργία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας. Επιπλέον, οι δεξιότητες που απαιτούνται για την δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια μιας επιχείρησης μπορούν και αυτές με τη σειρά τους να αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας. Ένα πρόγραμμα σπουδών, ένα μάθημα και τα κατάλληλα σεμινάρια με περιεχόμενο διδασκαλίας τις απαιτούμενες δεξιότητες για την έναρξη μιας επιχείρησης, και αποδέκτες άτομα που έχουν μια ιδέα και την κατάλληλη παρακίνηση, υποστηρίζεται ότι μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών επιχειρηματιών.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια Σχολή στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που να εξειδικεύεται στην ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας. Αντίθετα στο εξωτερικό υπάρχουν και μεταπτυχιακοί τίτλοι με εξειδίκευση στην Επιχειρηματικότητα. Με λύπη διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα, στις Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι φοιτητές διδάσκονται κυρίως πως θα γίνουν υπάλληλοι (και κυρίως του Δημοσίου) και όχι πως θα μπορούσαν να γίνουν Επιχειρηματίες.

Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το GECON® INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIP, το οποίο θα επιτελεί τρισδιάστατο έργο. Αφενός, θα προσφέρει προγράμματα εξειδίκευση στην Επιχειρηματικότητα, τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, την Νεανικά Επιχειρηματικότητα κ.λ.π., προκειμένου να δώσει σε όλους την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες. Παράλληλα θα προσφέρονται θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τους τρόπους διαδοχής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα ιδιαίτερα φλέγον ζήτημα για τους Έλληνες Επιχειρηματίες. Επιπλέον το GECON® INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIP θα διεξάγει εκτεταμένη έρευνα όσον αφορά την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και θα αναπτύσσει σχέσεις με τις ελληνικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να διερευνώνται οι προοπτικές μεγέθυνσης τους.

Η ανάπτυξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας, που είναι και ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Το GECON® INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIP φιλοδοξούν να εμπλουτίσουν την ελληνική αγορά με νέους καινοτόμους μαχητές στο στίβο των επιχειρήσεων.


Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting