Λιανεμπορίου

INSTITUTE FOR RETAIL NETWORK

Το λιανεμπόριο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς οικονομικούς τομείς διεθνώς. Η έννοια λιανεμπόριο περιλαμβάνει την πώληση αγαθών, υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή, για προσωπική, οικογενειακή και οικιακή χρήση. Το λιανικό εμπόριο είναι ένα από τα πιο δυνατά τμήματα της οικονομίας κάθε χώρας, αφού απασχολεί πάνω από το 15% των εργαζομένων. Έχει σημαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) και είναι σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών για το κράτος. Η λιανική πώληση χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία στις παραμέτρους που το χαρακτηρίζουν.

Στην Ελλάδα, ο τομέας του λιανεμπορίου απασχολεί πάνω από 500.000 εργαζόμενους, συμβάλλοντας με καθοριστικό τρόπο στη μείωση της ανεργίας. Ο αριθμός αυτός συνεχώς αυξάνεται. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2006, η απασχόληση στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005. Στο φαινόμενο αυτό συμβάλει και η είσοδος ξένων κολοσσών στο ελληνικό λιανεμπόριο. Το ενδιαφέρον μεγάλων ξένων οίκων από το χώρο του λιανεμπορίου, επενδυτών και εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων έχει προκαλέσει τον θετικό αντίκτυπο των μεγάλων εμπορικών αναπτύξεων στην ελληνική αγορά.

Η επιτυχία εμπορικών πόλων, όπως το The Mall, ή το Mediterranean Cosmos, ή το Attica, σε συνδυασμό με την θερμή αποδοχή που επιφυλάσσει συνήθως το ελληνικό καταναλωτικό κοινό σε νέα brand names που έρχονται στην αγορά (π.χ. τα καταστήματα IKEA, ή ΜEDIA MARKT) έχει οδηγήσει μεγάλες ξένες εταιρείες από το χώρο του λεγόμενου retail real estate να σαρώνουν την ελληνική επικράτεια, αναζητώντας ευκαιρίες για νέες τοποθετήσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράλληλα όμως, σήμερα, στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, το λιανεμπόριο των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών έχει διαφοροποιηθεί πολύ σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Τα στελέχη βρίσκονται κάτω από συνεχή πίεση για να αυξήσουν τις πωλήσεις, τα κέρδη και τα μερίδια. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση σχεδίων που αφορούν γεωγραφικές περιοχές ή το σύνολο της χώρας δεν είναι πια αρκετά. Η Διαχείριση Κατηγορίας, οι στρατηγικές τιμών και προώθησης καθώς και άλλες πρακτικές που μπορεί να λειτουργούν σε μία περιοχή πιθανόν να μην εφαρμόζονται σε κάποια άλλη.

Η λύση για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση λιανεμπορίου σε ένα άκρως απαιτητικό περιβάλλον έγκειται στην ικανότητά των στελεχών να καταπιάνονται και να προβλέπουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των σημερινών σύγχρονων καταναλωτών. Ο τομέας του λιανεμπορίου αντιμετωπίζει μεγάλη έλλειψη από εξειδικευμένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να στελεχωθούν αποτελεσματικά τα καταστήματα. Και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλο εκπαιδευτικό έλλειμμα στο λιανεμπόριο στα μεσαίας βαθμίδας στελέχη, στα κατώτερα, και σε μεγάλο βαθμό και στα ανώτερα. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποια σχολή πανεπιστημιακού επιπέδου για το λιανεμπόριο. Αν αναλογισθεί κανείς ότι η συρρίκνωση των αλυσίδων θα συνεχιστεί μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και ακόμα ότι επειδή η ντόπια αγορά είναι κορεσμένη και οι αλυσίδες αναζητούν διέξοδο στα Βαλκάνια, γίνεται κατανοητό ότι χρειάζεται μεγάλος αριθμός στελεχών, εκπαιδευμένος σωστά και ολοκληρωμένα. Τα τελευταία 5 χρόνια μόνο, δημιουργήθηκαν στη χώρα μας περισσότερες από 285.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ εργασίας.

Την έλλειψη αυτή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν το λιανεμπόριο προσπαθούν να την καλύψουν διάφορα σεμινάρια. Σήμερα επικρατεί μια τάση για βομβαρδισμό των εργαζομένων με πλήθος σεμιναρίων που δεν έχουν όμως τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Είναι μετρημένες οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιμένουν και έχουν ένα συνολικό και όχι αποσπασματικό σχεδιασμό για την εκπαίδευση των στελεχών τους. Η συνολική εικόνα που δίνεται είναι ότι δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και συγκεκριμένοι στόχοι στην εκπαίδευση όσον αφορά το λιανεμπόριο.

Το GECON® INSTITUTE FOR RETAIL NETWORK έρχεται να συμβάλλει στην κάλυψη αυτού του κενού, προσφέροντας προγράμματα που βοηθούν τα στελέχη να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα του λιανεμπορίου, βοηθώντας ταυτόχρονα τις εταιρίες τις οποίες στελεχώνουν να αναπτυχθούν και να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές και κερδοφόρες.

Στα προγράμματα του GECON® INSTITUTE FOR RETAIL NETWORK καλύπτονται θέματα που αφορούν τη δημιουργία και διατήρηση αλυσίδων αξίας, την ανάλυση των δομών του λιανεμπορίου και τα χρηματοοικονομικά του λιανεμπορίου. Παράλληλα εξετάζονται θέματα που αφορούν στην δημιουργία νέων καταστημάτων λιανεμπορίου, στο merchandise management, στις στρατηγικές πωλήσεων, καθώς επίσης και θέματα logistics (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας κ.λ.π.).

Δεν θα μπορούσαν βέβαια να απουσιάζουν από τα προγράμματα του GECON® INSTITUTE FOR RETAIL NETWORK θέματα που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του πελάτη στο λιανεμπόριο και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο λιανεμπόριο (In-store systems κ.λ.π.). Τα προγράμματα του GECON® INSTITUTE FOR RETAIL NETWORK αναπτύσσονται σε συνεργασία με κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού, κάτι που εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα, αναγνώριση και πρωτοποριακή γνώση.


Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting