Πωλήσεων

INSTITUTE FOR SALES MANAGEMENTΜία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης είναι αυτή των πωλήσεων, καθώς αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ επιχείρησης και αγοράς.

Οι πωλήσεις είναι αυτές που θα φέρουν έσοδα στην επιχείρηση και θα την οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων της. Άλλωστε, η επιτυχία μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα από το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών που πουλάει εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα που προέρχονται από τις πωλήσεις. Πολλές εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να παράγουν πολύ καλά και ποιοτικά προϊόντα. Το πρόβλημα όμως είναι ποιες από τις εταιρίες είναι σε θέση να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Σήμερα οι πωλήσεις είναι η «Αχίλλειος Πτέρνα» πολλών επιχειρήσεων κυρίως μικρομεσαίων, οι οποίες θεωρούν ότι το να επενδύσουν στην δημιουργία ενός εύρωστου και αποτελεσματικού δικτύου πωλήσεων, δεν έχει την ίδια αποτελεσματικότητα από το να επενδύσουν στον παραγωγικό εξοπλισμό. Φυσικά …πλανώνται...

Για να έχει μία επιχείρηση όμως τα αποτελέσματα που επιθυμεί στον τομέα των πωλήσεων, θα πρέπει να διαθέτει και το κατάλληλο δυναμικό πωλήσεων, το οποίο αποτελεί μεγάλη επένδυση για τις εταιρίες. Το δυναμικό πωλήσεων, ως το δημόσιο πρόσωπο μιας εταιρίας, έχει την ικανότητα να επηρεάσει άμεσα τις πωλήσεις και συνεπώς και την κερδοφορία. Ένα δυναμικό που έχει το σωστό μέγεθος θα καλύψει τους πελάτες και τους καταναλωτές κατάλληλα και θα εκπροσωπήσει επάξια τη σειρά των προϊόντων της. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και η ανάγκη δημιουργίας και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες έχουν αναγκάσει πολλές επιχειρήσεις να βασίζονται ολοένα και περισσότερο στις ικανότητες των σύγχρονων επαγγελματιών πωλητών. Και βέβαια οι επιχειρήσεις πληρώνουν αδρά τους καλούς πωλητές.

Πόσο εύκολο όμως είναι να βρεθεί ένας καλός πωλητής; Όλη η Ελλάδα ψάχνει για καλούς πωλητές. Όλος ο κόσμος ψάχνει για καλούς πωλητές. Δυστυχώς όμως οι καλοί πωλητές είναι δυσεύρετοι. Μία βασική αιτία για αυτό είναι ο πολύ μικρός αριθμός των ανθρώπων που διαθέτουν σε υψηλό βαθμό τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καλού πωλητή, δηλαδή:

  • Εγωιστική ορμή
  • Ψυχική διαίσθηση
  • Αυτοπειθαρχία
  • Οργάνωση
  • Ευστροφία
  • Ψυχραιμία

Ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος είναι η απουσία από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μιας σχολής που θα μπορούσε να αποτελέσει το φυτώριο για την ανάδειξη νέων και ταλαντούχων πωλητών. Τη στιγμή που στο εξωτερικό υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα που εξειδικεύονται στις πωλήσεις, στην Ελλάδα περιοριζόμαστε σε κάποια αποσπασματικά προγράμματα εξειδίκευσης ή σεμινάρια που δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το GECON® INSTITUTE FOR SALES MANAGEMENT έρχεται να καλύψει αυτό το κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση όσον αφορά τις πωλήσεις προσφέροντας προγράμματα διεθνούς κύρους σε συνεργασία με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Έτσι θα βοηθήσει τα στελέχη των πωλήσεων να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και ταυτόχρονα θα προσφέρει στους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τις πωλήσεις το κατάλληλο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο. Το GECON® INSTITUTE FOR SALES MANAGEMENT μέσα από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο θέλει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τα στελέχη των πωλήσεων στην Ελλάδα.


Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting