Συμβουλευτικής

INSTITUTE FOR CONSULTING

Το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η επιχειρηματική δράση σήμερα, είναι πολύ πιο σύνθετο από ότι λίγα χρόνια πριν. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια το άνοιγμα του ανταγωνισμού, οι συγχωνεύσεις και οι συμμαχίες των εταιριών, καθώς και η γενικότερη ανάγκη για αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων έχει δημιουργήσει την ανάγκη για συμβουλευτικό management και μάρκετινγκ. Νέες ευκαιρίες αλλά και νέου είδους προβλήματα προκύπτουν και δημιουργούν την ανάγκη πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών στρατηγικής, μάρκετινγκ, επικοινωνίας κ.λ.π.. Μέχρι πρόσφατα η ανάγκη αυτή καλυπτόταν από τα στελέχη της ίδια της εταιρίας. Σήμερα όμως οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνήθως από εξωτερικούς συμβούλους, οι οποίοι συνήθως είναι οργανωμένοι σε εταιρίες συμβούλων.

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εξωτερικό, όπου οι σύμβουλοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ο ρόλος του συμβούλου δεν έχει αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων δεν αναπτύχθηκαν παλαιότερα όχι γιατί δεν υπήρχε ανάγκη ή ζήτηση από τις ελληνικές επιχειρήσεις για αναδιοργάνωση τμημάτων ή επέκταση σε νέες αγορές αλλά γιατί έλλειπε η οικονομική τους διαφάνεια. Επιπλέον, η οικογενειοκρατία που χαρακτηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις δεν τις άφηνε να υιοθετήσουν «τρίτες» συμβουλές από εξωτερικούς συμβούλους. Την πενταετία 1996-2000 η ελληνική αγορά συμβούλων γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη, ενώ η τριετία 2001-2003 ήταν ουσιαστικά στάσιμη. Η ανάκαμψη που ξεκίνησε από το 2004 είναι εμφανής και τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στο μέλλον είναι μεγάλα.

Ο κύριος και βασικός ρόλος ενός Συμβούλου Επιχειρήσεων είναι, μεταξύ άλλων:

 • Να αναγνωρίζει τις ραγδαίες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην ελληνική και διεθνή επιχειρηματική πραγματικότητα, προετοιμάζοντας τον πελάτη του με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθεί ώστε να αντεπεξέλθει κερδοφόρα σε αυτή την αλλαγή,
 • Να εντοπίζει τις ευκαιρίες που θα τον διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό,
 • Να φροντίζει ώστε ο πελάτης να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά του.

Οι έννοιες που σήμερα κυριαρχούν στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και στην πρακτική του σύγχρονου management, και που θα πρέπει να γνωρίζει σε βάθος ένας Σύμβουλος Επιχειρήσεων είναι οι εξής:

 • Re-engineering, «Επανασύλληψη και επανασχεδιασμός της επιχείρησης».
 • Benchmarking, σύγκριση με τους καλύτερους.
 • Flattering, μείωση ιεραρχικών επιπέδων.
 • Outsourcing, στρατηγική ανάθεση έργων σε εξωτερικούς πόρους.
 • Downsizing, μείωση διαστάσεων της επιχείρησης.
 • Networking Organization, οργάνωση σε δίκτυο, εντός και εκτός της χώρας εγκατάστασης.
 • Εφαρμογές Information Technology.
 • Innovation & Creativity, καινοτομία και δημιουργικότητα.
 • Learning Organization, επιχείρηση που μαθαίνει και επιδιώκει να παράγει και να διαχέει τη γνώση.
 • Time-Based Competition, ανταγωνισμός με βάση το χρόνο.
 • Lean Organization, ισχνή επιχείρηση.
 • Empowerment, ενδυνάμωση της πραγματικής αξίας των συνεργατών.
 • Recosting, επαναθεώρηση του τρόπου κοστολόγησης.
 • De-Marketing, marketing για συρρίκνωση.
 • Re-inventing the business, επαναδιατύπωση του τρόπου λειτουργίας, του σκοπού, της αποστολής και του ρόλου της επιχείρησης.
 • Lateral Marketing, πλάγιος, διαφορετικός, ανατρεπτικός τρόπος σκέψης.
 • Horizontal Organization, οριζόντια οργάνωση.
 • Training, συνεχής εκπαίδευση όλων των βαθμίδων του προσωπικού, των στελεχών και των επιχειρηματιών.

Υπάρχουν όμως στελέχη που έχουν εκπαιδευτεί ως management consultants και έχουν εμβαθύνει στις παραπάνω έννοιες, έτσι ώστε να μπορούν να στελεχώσουν επιτυχώς τις εταιρίες consulting, για να μπορούν οι εταιρίες αυτές με τη σειρά τους να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση αλλά και τον έντονο πλέον ανταγωνισμό που προέρχεται και από διεθνείς ομίλους;

Η απάντηση είναι αρνητική. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια σχολή ανώτατης εκπαίδευσης που να εκπαιδεύει στελέχη στην «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» ή κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που να ειδικεύεται στη συμβουλευτική. Στο εξωτερικό αντίθετα υπάρχουν αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα, MBAs, Diplomas κ.λ.π. με εξειδίκευση στο management consultancy.

Απαιτούνται λοιπόν πρωτοβουλίες προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό που εντοπίζεται στην εκπαίδευση σε θέματα consulting. Και εάν μια τέτοια πρωτοβουλία δεν την αναλάβει μια εταιρία όπως το GECON ΕΠΕ, που διαθέτει σχεδόν 30ετή εμπειρία στην συμβουλευτική και στην εκπαίδευση στελεχών, τότε ποιος θα το κάνει;

Σε αυτήν την πρόκληση απαντά η GECON EΠΕ ιδρύοντας το GECON® INSTITUTE FOR CONSULTING το οποίο θα προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο την συμβουλευτική σε συνεργασία με κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού, εμπλουτίζοντας έτσι την αγορά με στελέχη που θα έχουν πιστοποιηθεί στο management consulting. Στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών του GECON INSTITUTE FOR CONSULTING, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις έννοιες που αναπτύχθηκαν παραπάνω, αλλά και να συμμετάσχουν σε πραγματικά projects σε θέματα συμβουλευτικής. Η πολυετής εμπειρία στην συμβουλευτική της GECON, η συνεργασία με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και η γνώση της αγοράς εγγυώνται την υψηλή ποιότητα, την αναγνώριση και την πρωτοποριακή γνώση που προσφέρουν τα προγράμματα σπουδών του GECON® INSTITUTE FOR CONSULTING.


Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting