Φιλοσοφία

Μέσα από την δραστηριότητά της, η GECON επιθυμεί να διαμορφώσει και να «αγγίξει» τη συνολική εμπειρία του πελάτη (total customer experience), προσφέροντας διαφοροποιημένες υπηρεσίες και διαμορφώνοντας κλίμα εταιρικής κουλτούρας & επικοινωνίας.

Για να υλοποιήσει το Όραμα και την Αποστολή της, η GECON επενδύει συνεχώς στα άυλα περιουσιακά της στοιχεία, αναπτύσσοντας ένα δίκτυο συμμαχιών που προσδίδει προστιθέμενη αξία σε όλα τα μέλη της.


Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting