Αποστολή

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ:

  • Με την συνεχή έρευνα και καινοτομία: μια συνεχή διαδικασία που χρειάζεται χρόνο και σχέδιο.
  • Με την μεθοδική άρση των συνηθισμένων εμποδίων της καινοτομίας: άνθρωποι, χρόνος και μέσα.
  • Με την ένταξη της σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συμβούλων.
  • Με την συνεχή δημιουργία ΝΕΩΝ υπηρεσιών

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting