Όραμα

“Να παρέχουμε υψηλού επιπέδου καινοτομικές υπηρεσίες στρατηγικής ανάπτυξης, εφαρμόζοντας την επιστήμη, την δημιουργική & την τεχνική τους, σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας.”


Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting