Εξέλιξη Εταιρίας

Η GECON Ε.Π.Ε., δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών από το 1979. Η συμβολή της όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 27 ετών στην αντιμετώπιση των οργανωτικών (…και όχι μόνο) προβλημάτων των επιχειρήσεων, ήταν καθοριστικής σημασίας. Η μακρόχρονη εμπειρία της εταιρίας στο χώρο της συμβουλευτικής, καθώς και η ακαδημαϊκή και η θεωρητική κατάρτιση που διαθέτει η ομάδα της GECON, έχουν οδηγήσει στην επιτυχημένη προσαρμογή των πελατών της στο σύγχρονο περιβάλλον του έντονου ανταγωνισμού και στη δημιουργία μιας φιλοσοφίας στο εσωτερικό της επιχείρησης που αντιλαμβάνεται τον πελάτη της ως το μεγαλύτερο κεφάλαιο της.

Η GECON διαθέτει έναν μόνιμο «πυρήνα» Ανθρώπινου Δυναμικού, με υψηλή κατάρτιση σε εξειδικευμένες γνωστικές περιοχές, άμεσα σχετιζόμενες με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Η δομή και οργάνωση της GECON στηρίζεται:

  • στο σχεδιασμό προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρηματικής γνώσης,
  • στη διάχυση της επιχειρηματικής γνώσης από το εσωτερικό προς το εξωτερικό περιβάλλον και αντίστροφα,
  • στην αποτελεσματική ροή πληροφοριών μέσα από τα υφιστάμενα και νέα κανάλια επικοινωνίας,
  • στην εταιρική κουλτούρα που στηρίζεται στην ομαδική συνεργασία για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων,
  • στο ευέλικτο σχήμα του έμπειρου και ειδικευμένου Ανθρώπινου Δυναμικού της
  • στο άριστο δίκτυο συνεργατών της.

Προκειμένου να ανταποκριθεί η εταιρία στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της, δημιούργησε παράλληλα και κάτω από τη δική της «ομπρέλα», τρεις διαφορετικές δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικές υπηρεσίες, και συγκεκριμένα:

  • την GECON EDUCATION, προσφέροντας ένα πλήθος υπηρεσιών εκπαίδευσης,
  • την GECON IT SYSTEMS, η οποία ειδικεύεται σε θέματα τεχνολογίας Η/Υ και
  • την GECON INSTITUTES, η οποία προσφέρει τρισδιάστατο έργο στο τρίπτυχο εκπαίδευση – έρευνα – επιχειρήσεις.

Οι σχέσεις που έχει αναπτύξει η GECON με τις ελληνικές μικρομεσαίες (κυρίως) επιχειρήσεις οικοδομούνται πάνω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την δέσμευση.

Για το λόγο αυτό, μιλάμε σήμερα για σχέσεις μακροχρόνιες και σταθερές.


Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting